Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zkrácená verze ŠVP

22. 10. 2009
Mateřská škola Hradec nad Moravicí
Prezentace školy
Mateřská škola Hradec nad Moravicí sídlí mimo střed města v malebném prostředí historického městečka Hradec nad Moravicí, obklopena rozlehlou zahradou s pískovišti, průlezkami a bohatou zelení. V blízkosti školy je les, přírodní park Moravice s výhledem na zámek, který tvoří dominantu celého města. Naše mateřská škola byla postavena v akci „Z“ tj. svépomoci v roce 1977 a v říjnu téhož roku přivítala první děti. Je dvoupodlažní, se čtyřmi třídami a navazuje na školní jídelnu, která je oddělena spojovací chodbou. Kapacita naší školy je 100 dětí, kterou stále naplňujeme díky zájmu rodičů. Nabízíme dětem uplatnění v nadstandardních aktivitách a zájmových kroužcích, které ve škole organizujeme. Naše škola spolupracuje s družební mateřskou školou v Polsku – Sucha Psina u Bavorova, se kterou se příležitostně navštěvujeme a píšeme si. Od roku 1995 jsou k naší mateřské škole přidruženy čtyři mateřské školy - odloučená pracoviště z vedlejších částí města MŠ Bohučovice, MŠ Jakubčovice, MŠ Kajlovec a MŠ Žimrovice. Máme stanovenou celkovou kapacitu 200 dětí. Součástí školy je školní jídelna, ve které se vaří pro 650 strávníků, jídlo rozvážíme také do jiných právních subjektů. Od 1.1.2003 se stala škola a všechny její součásti příspěvkovou organizací s jedním ředitelstvím a s jedním zřizovatelem.
Odloučené pracoviště - Mateřská škola v Bohučovicích je jednoposchoďová udržovaná budova se zahradou vybavenou pískovištěm, houpačkami a průlezkou, odpovídající menšímu počtu dětí, které mat. školu navštěvují. Je to bývalá škola s prostornými místnostmi. Děti mají k dispozici 1. poschodí, kde je herna, třída, šatna a kuchyňka pro výdej stravy. V mezipatře je sociální zařízení pro děti i zaměstnance.V přízemí budovy se nachází společenská místnost pro různé příležitosti a slavnostní dny, které patří k životu na vesnici. V této mateřské škole jsou umístěny i děti z Hradce, které se v malém kolektivu dobře adaptují.
Odloučené pracoviště - Mateřská škola v Jakubčovicíchje rovněž jednoposchoďová budova – bývalá škola, s rozlohou velkými místnostmi, které ale působí útulně. V přízemí školy je šatna, výdejna stravy a jídelna. V mezipatře je sociální zařízení s úklidovou komorou a v 1. poschodí je třída, herna, ložnice a kancelář. Škola je to opravdu velká rozlohou pro nízký počet dětí. Zahrada je veliká s houpačkami, průlezkami, pískovištěm, zahradním domkem, kde se děti mohou dostatečně vydovádět. Mateřská škola velmi dobře spolupracuje s místním „Klubem žen“ při organizaci různých oslav významných dnů v obci či výstav.
Odloučené pracoviště - Mateřská škola v Kajlovcise nachází v krásném prostředí, blízko lesa – pod zámkem. Mateřská škola je v přízemní s plně dostačujícím prostorem. Je zde herna, třída, sociální zařízení, šatna a výdejna stravy. Zahrada je po rekonstrukci s průlezkami a pískovištěm, navíc děti mohou využívat hřiště, které sousedí se školní zahradou k míčovým hrám a různým sportovním soutěžím. Mateřská škola se již tradičně podílí v obci na organizaci různých oslav, vítání nových občánků a velmi dobře spolupracuje s místním Hasičským sborem.
Odloučené pracoviště- Mateřská škola v Žimrovicích je jednopatrová budova stojící u hlavní cesty s výhledem na lesy, obklopena zahradou s okrasnými keři a stromy, kde v roce 2005 proběhla obnova zeleně, pískoviště, průlezek a houpaček. V přízemí mateřské školy je prostorná třída, kancelář, šatna a kuchyňka, která prošla rekonstrukcí v roce 2007. V prvním patře je útulná herna, třída a sociální zařízení pro děti. Mateřská škola spolupracuje s místními spolky ku prospěchu všech – vítají nové občánky, vystupují v Klubu důchodců aj.
Základní informace o škole
Název:                                                           Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace               Sídlo školy:                                  Smetanova 520, 747 41 Hradec nad Moravicí
Telefon:                                                       553 784 154
E-mail:                                          reditelna@mshradec.eu
Zřizovatel:                                    Město Hradec nad Moravicí
Ředitelka školy:                            Libuše Beňovičová
Zástupce ředitelky:                       Svatava Režnarová
Vedoucí školní jídelny:                 Alena Hložková
 
Součástí školy:                1. Mateřská škola se čtyřmi odloučenými pracovišti
                                2. Školní jídelna
                                3. Školní jídelna – výdejny stravy
Telefon MŠ:                Hradec n/Mor.,Smetanova 520           553 784 154
                                Bohučovice                                                   553 783 775
                                Jakubčovice                                                 553 782 010
                                Kajlovec                                               553 783 182
                                Žimrovice                                                         553 779 046
Školní jídelna:                Hradec n/Mor.,Smetanova 520           553 784 241
Provozní doba MŠ:                      Hradec n/M.                          6,15 - 16,30
                                                           Bohučovice                          6,30 - 16,00
                                                           Jakubčovice                         7,00 - 16,00
                                                           Kajlovec                                                6,15 - 16,00
                                                           Žimrovice                                             6,15 - 16,00
Školní vzdělávací program : „Rok v naší školce“
Filozofií naší školy je:
·          Zajistit dětem bezpečné a dostatečně podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně a svobodně
·          Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb
·          Probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i s odvahou ukázat, co vše umí, zvládne a dokáže
·        Chceme rozvíjet pozitivní citové vztahy k sobě i druhým
 
Motto:
„Jaro, léto, podzim, zima,
v naší školce je vždy prima“
 
Charakteristika našeho školního vzdělávacího programu je dána již mottem mateřské školy. Je založen na přirozeném a stále se opakujícím rytmickém střídání ročních období a s tím souvisejících tradic a zvyků. Naším cílem je v dětech vytvořit představu o nerozlučném sepjetí člověka s přírodou a společností.
Školní vzdělávací program je vypracován podle zásad stanovených Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je přístupný pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.
 
 
Cíle programu
 
Cílem naší snahy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme přirozenou cestou – prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, experimentů, zařazováním spontánních a řízených aktivit tak, aby se dobře rozvíjely jeho dovednosti:
 
·         být tvořivý
·         umět řešit problémy
·         umět komunikovat s lidmi i technikou
·         umět spolupracovat
·         respektovat svá práva i práva jiných
·         být tolerantní k jiným
·         mít vztah k přírodě i kultuře a chránit ji
·         umět pečovat o své zdraví a bezpečí
 
Podporujeme oboustrannou spolupráci v oblasti škola – rodina:
- Umožňujeme dětem postupnou adaptaci v prostředí mateřské školy
- Možnost příchodu a odchodu z MŠ vstříc časovému režimu
- Zveme rodiče na schůzky s ukázkami výchovně – vzdělávací práce s dětmi
- Zapojujeme rodiče a děti do akcí pořádaných školou – zahradní slavnosti, besídky…

Prezentujeme se na veřejnosti:
- Zapojujeme děti v programu k různým slavnostním příležitostem ve městě - vítání novorozeňat, oslavy Dne matek, Den dětí, spolupráce se Senior klubem, sborem Dobrovolných hasičů a jinými spolky…
- Prezentujeme se formou zpráv o činnosti školy v místním tisku
- Pořádáme výstavku dětských prací a fotodokumentace ve vývěsní
  skříňce města
- Spolupracujeme se ZŠ, ZUŠ,CZŠ, s logopedem a dětským lékařem
Náš cíl : spokojené dítě = spokojený rodič
 To vše s láskou, dobrou pohodou, vzájemnou úctou a pochopením.

Organizace dne v mateřské škole
·          6,15 – 11,30               spontánní hry,cvičení, hygiena,řízená činnost, pobyt venku
·          8,15                      přesnídávka
·          11,30 – 14,00               hygiena, oběd, odpočinek
·          14,00 – 16,30               svačina,odpolední zájmová činnost
Spontánní a řízené aktivity jsou během dne dostatečně vyváženy, dbáme na individuální zvláštnosti dětí, na vzdělávání dětí se speciálními potřebami i na děti mimořádně nadané, na různé experimentování, snažíme se zajistit dětem (pokud to situace vyžaduje) i dostatečné soukromí. Vše vychází z potřeb a zájmů dětí.Znalosti dětí postupně prohlubujeme, aby byly schopny v šesti létech dobře zvládnout vstup do základní školy.
Pravidelný zápis nových dětí do naší MŠ probíhá každoročně v měsíci dubnu, kdy probíhá „den otevřených dveří“.
Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
·         děti, které dovrší šesti let věku do 31.8. daného školního roku
·         trvalé bydliště ve městě či obci
·         děti, které dovrší tří let věku a více v době nástupu do MŠ
·         celodenní docházka do MŠ
·         zaměstnanost rodičů

Děti nesplňující některé z daných kritérií mohou být přijaty do MŠ pouze pokud je volná kapacita v dané mateřské škole.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář